[BANER-WZ]
 1. 1. Prawo zwrotu konsumenckiego przysługuje każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Internetowym huzaro.pl produktów w ciągu 30 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 2. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wybrać w oknie powyżej "Nadaj przesyłkę Zwrotną"

 3. 3. Po wypełnieniu formularza ad.2 i nadaniu paczki, informacja o zwrocie trafi na naszą skrzynkę pocztową.

 4. 4. Zwrotu można dokonać również osobiście w Meester Group Sp. z o.o. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, 61-249, Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

 5. 5. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 1. 6. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym. Jeśli produkt ma uszkodzenia, Klient powinien wcześniej o tym poinformować Sprzedawcę poprzez wiadomość, wykorzystując do tego formularz kontaktowy, dostępny w zakładce „Kontakt”Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu środków do czasu otrzymania Towaru.

 2. 7. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Klient (Konsument) ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta (Konsumenta) rekompensaty finansowej lub odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 3. 8. WAŻNE! Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy: przedmiotem sprzedaży jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Dotyczy również rozpieczętowanych irygatorów i innych środków higieny.

 4. 9. WAŻNE! Konsument ponosi koszty związane z odesłaniem towaru do sprzedawcy

 5. 10. WAŻNE! Towar przekazywany do zwrotu nie powinien nosić żadnych śladów użytkowania. Meester Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do potrącenia części kwoty zwrotu w przypadku gdy zwrócony towar takie ślady nosi. 

 6. 11. WAŻNE! Towar przekazywany do zwrotu powinien zostać odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta na czas transportu.  Meester Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do potrącenia części kwoty zwrotu w przypadku gdy zwracany towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie w wyniku jego niewystarczającego zabezpieczenia.